Ekonomi

BDDK’dan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Mevduat ve Katılım Fonlarının Kabulü ve Çekimi ile Vadesi Dolmuş Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklik 2013 yılında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısı. .

Buna göre yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “katılım” ibaresi “katılım” şekline dönüştürülmüştür.

Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile beşinci fıkrasında yer alan “kar ve zarar” ibareleri “kâr” olarak değiştirilmiştir. “.

Yönetmeliğe göre, kredi hesabı da dahil olmak üzere, doğrulanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına hesap açılamaz, kredi hesabının limiti artırılamaz ve kredi hesabından tahsilat yapılamaz. Kredi hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibine bilgi verilecektir. Dördüncü fıkranın (e) bendi uyarınca yenilenen hesaplar, bu fıkra kapsamında hesap açılışı sayılmaz.

Aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “kar ve zarar” ibareleri ise “kâr” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğe göre, müşterilerle yapılan yatırım vekâlet sözleşmesine bağlı olarak tüzel kişilik açılabilmektedir. Kurul, yatırım vekalet sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesapları ve/veya katılma hesaplarının belirli bir oranı için yatırılabilecek asgari tutara ilişkin limitler belirlemeye yetkili olacak. Her iki sözleşme türüne göre açılan katılma hesapları farklı fon havuzlarında işletilmekte olup, her sözleşme türünün kendine ait fon havuzları bulunmaktadır. altında Başka havuzlar oluşturulabilir. Kâr zarar ortaklığı sözleşmeleri ve yatırım vekaletname sözleşmelerine dayalı katılma hesapları için açılan havuzlar, katılma hesabı sahiplerinin menfaatlerine zarar vermemek kaydıyla birleştirilebilir, bölünebilir, havuzlar arasında aktarım yapılabilir ve vade sonunda tasfiye edilebilir. önceden belirlendiği takdirde toplanan fonun kullanım hedefini aşmamaktadır.

Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasına “Kurul bu fıkradaki tutarı Fonun görüşü alınarak değiştirmeye yetkilidir” cümlesi eklendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ankara evden eve nakliyat
evden eve nakliyat firmaları
Basınevleri Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu